Vart är vi?

Man har sökt i universum... miljoner ljusår bort.
Man har inte funnit något som liknar där vi är.
Vi har en atmosfär som gör att vi har syre. Vi har en dragningskraft som glr att vi har ett perfekt avstånd till sol och måne osv.
Och på den här kulan växer massor av saker som vi kan äta. Det finns vatten.
Och alla djur som lever här.
Och årstiderna ger oss variation och färger.
Vart är vi?
Vad tror du?